Jual beli forex dalam islam


Dari laman web lama e-Fatwa: Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar pembabitan dan penjelasan ahli dari Pusat Penyelidikan Syariah Antarabangsa dalam ISM Islam Kewangan dan meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dipersembahkan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan tukaran mata wang asing forex oleh individu secara individu dan forex spot melalui platfom elektronik adalah melibatkan item ribawi iatu mata wang dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk berdasarkan hukum Bay al-Sarf yang harus dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat khusus untuk Bay al-Sarf seperti berikut: Syarat-syarat umum jual beli: Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh penyerahan antara kedua-dua item yang terlibat dalam forex platform sebelum kedua-dua pihak yang menjalankan transaksi berpisah dari majlis akad; Jual beli matawang hendaklah dijalankan secara lisan dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan; dan Akad jual beli al-sarf mestilah bebas daripada khiyar al-Syart.

Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada terlibat dalam perdagangan mata wang seumpama ini. Muzakarah juga menegaskan bahawa keputusan yang ditutuskan ini tidak terpakai kepada pertukaran mata wang asing melalui broker berlesen dan pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malaysia.

Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing tidak mematuhi hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam.

Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara forex spot forex individu melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan kepentingan rollover, kesepakatan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tidak dalam pegangan dan perbuatan yang melibatkan perjudian.


Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, malah tambahan itu melibatkan penggunaan internet di kalangan individu, yang menyebabkan untung rugi tidak menentu. Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui pembabitan yang disampaikan oleh panel syariah Bank Negara pada muzakarah itu.

Majlis Fatwa Kebangsaan: Keputusan ini telah pun dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara fori spot forex individu melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan kepentingan rollover, penentuan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan perbuatan yang melibatkan perjudian.Selain memenuhi syarat-syarat itu, Muzakarah juga menegaskan bahawa perdagangan perdagangan pertukaran mata wang asing asing harus bebas daripada unsur riba, unsur al-Salaf wa al-Bay pemberian hutang dengan syarat melakukan transaksi jual beli, unsur perjudian, gharar yang berlebihan dan kejahatan atau eksploitasi.

jual beli forex dalam islam jual beli forex dalam islam

Selain itu ia juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lisan forex spot individu melalui elektronik platfom yang saat ini adalah haram kerana ia bertentangan dengan kehendak syyarak dan juga tidak sah dari undang-undang negara.


Sentral Bank, dibanyak negara sentral negara tidak dibawah kendali gubernur, dia adalah lembaga independen yang bertugas menstabilkan perekonomian. Fatwa ini berkuat kuasa sejak tarikh ditetapkan, dengan ketentuan jika pada waktu itu ternyata kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Jakarta Tarikh: Kebijkan atua strategi seperti ini banyak dilakukan oleh pusat bank. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara forex spot forex individu melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan kepentingan rollover, kesepakatan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tidak dalam pegangan dan perbuatan yang melibatkan perjudian. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai di-taqabudh, jual beli forex dalam islam. Transaksi jual beli mata wang secara prinsipnya boleh dengan syarat sebagai berikut: Apakah SWAP itu? Namun kurs wang jual beli forex dalam islam perbandingan nilai tukar setiap saat boleh berubah-ubah, bergantung kepada kekuatan ekonomi negara masing-masing.